Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
2/PZ/2021
Rodzaj zamówienia: 

Przeniesiono do archiwum: 2021-08-31

Ogłoszenie wyniku postępowania

Zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie podlegające przepisom ustawy z 11 września 2019 r. - Prawo zamówień publicznych

pn. Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy nr 2/PZ/2021

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy" nr 2/PZ/2021. Informujemy, że w w/w postępowaniu została złożona 1 oferta, które spełniała warunki udziału oraz uzyskała najwyższą liczbę punktów w kryterium oceny ofert, tj. cena i czas reakcji na złoszenie, przez Wykonawcę:

Przychodnia Weterynaryjna "Nad Brdą" Anna Kochowicz
85-056 Bydgoszcz, ul. Bulwary 1a
punktacja w kryterium oceny ofert: 100 pkt

Za udział w postępowaniu dziękujemy.


Nr postępowania 2/PZ/2021

OGŁOSZENIE – usługa

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie o udzielenia zamówienia  o wartości nieprzekraczającej 130.000 złotych netto, na usługi pn.: świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie   Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy
Niniejsze postępowanie zgodnie z art. 2 ust. 1 pkt 1 nie podlega przepisom ustawy z dnia 11 września 2019 r. – Prawo zamówień publicznych.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ogłoszeniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 28.04.2021 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert 28.04.2021 r. godz. 9.30.

DataZałącznikWielkość
2021-04-29PDF icon Wynik postępowania 2_PZ_2021126.13 KB
2021-04-21PDF icon Ewidencja zwierząt 121.57 KB
2021-04-21PDF icon Ogłoszenie postępowanie nr 2/PZ/2021802.02 KB
2021-04-21PDF icon Zał. 1 Formularz ofertowy 2/PZ/2021667.23 KB
2021-04-21PDF icon Zał. 2 Projekt umowy542.67 KB
2021-04-21PDF icon Zał. 3 Klauzula RODO384.77 KB

Partnerzy

Sponsorzy