Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych.

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
9/PZ/2019
Rodzaj zamówienia: 

Ogłoszenie wyniku postępowania wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp
pn. „Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych” nr 9/PZ/2019

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych” nr 9/PZ/2019. Informujemy, że w w/w postępowaniu została złożona 1 oferta, które spełniała warunki udziału. Ofertę z ceną brutto zaoferował:

Idolek.pl Dariusz Kozłowski
ul. Słoneczna 38
85-368 Bydgoszcz
Wartość zamówienia brutto: 62.400,00 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Nr postępowania 9/PZ/2019

OGŁOSZENIE –usługi

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania ustawy Prawo zamówień publicznych (dalej ustawa Pzp) na usługi pn.: Usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania akwariów słodkowodnych w Akwarium-Terrarium w Bydgoszczy wraz z dostawą żywych zwierząt słodkowodnych.

Przedmiotem zamówienia są usługi polegające na świadczeniu usługi w zakresie sprawowania funkcji utrzymania pięciu akwariów słodkowodnych znajdujących się w budynku Akwarium Terrarium w Bydgoszczy przy ul. 177A wraz z dostawą żywych zwierząt będących własnością Wykonawcy przez okres obsługi akwariów, zgodnie z wykazem Zamawiającego . Pod pojęciem „utrzymania” rozumie się wszelkie czynności zmierzające do zrównoważenia procesów chemicznych i biologicznych występujących w akwariach, a niezbędnych dla jego dobrostanu (stabilnych parametrów wody, zdrowia i wzrostu roślin, zwierząt, eliminacji glonów), oraz utrzymujące akwaria w stanie niepogorszonym. Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w załączniku nr 1 do ogłoszenia.
Zamawiający nie dopuszcza ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia: 6,5 miesięca
Termin składania ofert: 7.10.2019 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert 7.10.2019 r. godz. 9.30.

 

DataZałącznikWielkość
2019-10-11PDF icon Wynik Postępowania 9/PZ/2019122.4 KB
2019-09-25PDF icon Ogłoszenie 9/PZ/2019817.93 KB
2019-09-25PDF icon Zał. 1 Szczegółowy opis zamówienia 9/PZ/2019447.01 KB
2019-09-25PDF icon Zał. 2 Formularz ofertowy 9/PZ/2019578.66 KB
2019-09-25PDF icon Zał. 3 Umowa wzór 9/PZ/2019755.56 KB
2019-09-25PDF icon Zał. nr 4 Klauzula RODO 9/PZ/2019388.15 KB
2019-09-25PDF icon Zał. 5_9/PZ/2019612.57 KB
2019-09-25PDF icon Zał. 6 _9/PZ/2019642.14 KB
2019-09-25PDF icon Zał. 7 Dokumentacja powykonawcza25.38 MB

Partnerzy

Sponsorzy