Konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod sezonowe punkty handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie LPKiW w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
2/D/2019
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2021-02-18
---------
Bydgoszcz, dnia 18.02.2019 r.

OGŁOSZENIE

Zarząd Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod sezonowe punkty handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie LPKiW w Bydgoszczy

1.Przedmiot dzierżawy:
lokalizacja nr 1:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 3 obręb 366, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – brak;
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 2:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 3 obręb 366, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – możliwość podłączenia, po dociągnięciu na własny koszt (rozliczenie na podstawie odczytu licznika);
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 3:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 3 obręb 366, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – brak;
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 4:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 3 obręb 366, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – brak;
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 5:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 2/8 obręb 363, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – brak;
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 6:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 194 obręb 367, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – brak;
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 7:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 194 obręb 367, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – do 5kW (rozliczenie na podstawie odczytu licznika);
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 8:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 194 obręb 367, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – do 5kW (rozliczenie na podstawie odczytu licznika);
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 9:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 194 obręb 367, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – do 5kW (rozliczenie na podstawie odczytu licznika);
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 10:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 41 obręb 367, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – brak;
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

lokalizacja nr 11:
1) teren o powierzchni 16 m2 zlokalizowany na działce nr 41 obręb 367, zgodnie z mapką (załącznik nr 1), pod działalność gastronomiczną, handlową, usługową (wypożyczalnia);
2) prąd – do 5kW (rozliczenie na podstawie odczytu licznika);
3) cena wywoławcza:
- działalność gastronomiczna - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność handlowa (zabawki, okulary, balony, itp.) - 500,00 zł (słownie: pięćset złotych 00/100) netto miesięcznie;
- działalność usługowa, wypożyczalnie - 1.000,00 zł (słownie: jeden tysiąc złotych 00/100) netto miesięcznie;
4) okres dzierżawy o od 15.04.2019 r do 14.10.2019 r.

2. Sposób przekazania punktu.
Dzierżawca przejmuje teren, wszystkie prace związane z przygotowaniem terenu, posadowieniem obiektu, podłączeniem mediów, odbywają się staraniem i na koszt Dzierżawcy (bez żądania zwrotu poniesionych nakładów) i muszą uzyskać pisemną zgodę Wydzierżawiającego.

3.Sposób przygotowania oferty.
Oferty prosimy skutecznie składać na piśmie w zamkniętych kopertach z dopiskiem: „Konkurs ofertowy na dzierżawę terenu pod sezonowe punkty handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie LPKiW w Bydgoszczy”. Oferty złożone w niezamkniętej kopercie bądź oferty złożone po terminie zostaną zwrócone oferentowi.
Sprawę prowadzi:
Monika Gałęcka-Stochmal – tel. 607 660 757
Andrzej Kowalski – tel. 605 630 005.

4.Oferta winna zawierać:
a) imię, nazwisko i adres Oferenta lub firmy oraz siedzibę i adres, jeżeli Oferentem jest osoba prawna lub podmiot (w przypadku osób prawnych należy złożyć aktualne dokumenty rejestracyjne potwierdzające prawa do reprezentowania podmiotu);
b) wizualną koncepcję prowadzenia punktu oraz zagospodarowania najbliższego terenu przylegającego do punktu;
d) stawkę oferowanego czynszu netto w ujęciu miesięcznym za wybraną lokalizację.
Sumę czynszu w okresie całego sezonu (6 miesięcy).
e) oświadczenie, że Oferent zapoznał się z niniejszym ogłoszeniem, miejscem posadowienia działalności - terenem, znane mu są warunki dzierżawy i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń;
f) oświadczenie Oferenta, iż prowadził działalność określoną w ogłoszeniu minimum sześć miesięcy. Oświadczenie winno zawierać adres miejsca prowadzonej działalności;
g) kopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium zgodnie z pkt. 8;
h) oświadczenie o niekaralności.

8. Wadium.
a) Każdy Oferent zobowiązany jest do wniesienia wadium w wysokości 500,00 PLN (słownie: pięćset złotych).
b) Wadium musi obejmować cały okres związania ofertą i winno być wniesione w pieniądzu. Wniesienia wadium należy dokonać w kasie LPKiW lub przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego prowadzony przez: PKO Bank Polski nr rachunku 76 1440 1215 0000 0000 1625 2867 z oznaczeniem „Dzierżawa terenu pod sezonowe punkty handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie LPKiW w Bydgoszczy”. Do oferty należy dołączyć kserokopię polecenia przelewu bądź dowodu wpłaty w kasie LPKiW wadium.
c) Wadium należy wnieść przed upływem terminu składania ofert, przy czym wniesienie wadium Wydzierżawiający będzie uważał za skuteczne tylko wówczas, gdy bank prowadzący rachunek Wydzierżawiającego potwierdzi, że otrzymał taki przelew przed upływem terminu składania ofert.
d) Utrata wadium.
Wydzierżawiający zatrzymuje wadium, jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, odmówił podpisania umowy dzierżawy na warunkach określonych w ofercie, lub zawarcie umowy stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie Oferenta.
e) Zwrot wadium.
Zamawiający zwraca wadium wszystkim Oferentom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania z wyjątkiem Oferenta, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Oferentowi, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza Wydzierżawiający wlicza wadium w poczet czynszu.

9.Miejsce i termin złożenia oferty:
Oferty należy skutecznie doręczyć pocztą w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Dzierżawa terenu pod sezonowe punkty handlowe, gastronomiczne, usługowe na terenie LPKiW w Bydgoszczy” na adres 85-674 Bydgoszcz ul. Gdańska 173-175 LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy lub osobiście w sekretariacie (adres jw. – budynek zarządu) Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku do dnia 07.03.2019 r. do godz. 9:00.

10.Miejsce i termin otwarcia ofert.
Otwarcie ofert nastąpi w dniu 07.03.2019 r. o godz. 9:30 przy udziale Komisji LPKiW w świetlicy na pierwszym piętrze budynku bazy technicznej Leśnego Parku mieszczącego się pod adresem ul. Gdańska 173 -175 w Bydgoszczy.

11.Kryteria i sposób oceny ofert.
Kryterium oceny ofert będzie suma czynszu netto w ciągu całego okresu prowadzonej działalności (6 miesięcy) za daną lokalizację, przy założeniu, iż oferta, która wygra spełnia pozostałe warunki postępowania.
Umowa dzierżawy zostanie zawarta z Oferentem, który zaoferuje najwyższy czynsz dzierżawy netto za wybraną lokalizację. Jeżeli Oferent, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza odmówi podpisania umowy Wydzierżawiający wybierze ofertę z kolejną najwyższą ceną czynszu dzierżawy. W przypadku złożenia ofert z jednakową ceną czynszu dzierżawy Wydzierżawiający wezwie Oferentów do złożenia ofert dodatkowych.

12.Uwagi dodatkowe.
a) Konkurs ofert jest ważny bez względu na liczbę uczestników, jeżeli chociaż jeden uczestnik zaoferował, co najmniej cenę wywoławczą.
b) Integralną częścią konkursu ofert są załączniki :umowa, formularz ofertowy oraz mapki graficzne.
c) Komisja konkursu ofert wzywa Oferentów, którzy nie złożyli wymaganych oświadczeń lub dokumentów, lub którzy złożyli dokumenty zawierające błędy, do ich uzupełnienia w wyznaczonym terminie, lub do złożenia wyjaśnień.
d) W przypadku nie dojścia do zawarcia umowy dzierżawy z osobą, firmą wyłonioną w postępowaniu ofertowym zastrzega się, że Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. może wybrać kolejną ofertę.
e) Zastrzega się możliwość unieważnienia konkursu ofertowego lub jego odwołanie bez podania przyczyny. Zarząd LPKiW „Myślęcinek” Sp z o.o. może zamknąć procedurę zapytania ofertowego bez wybrania którejkolwiek z ofert.
f) Oferenci biorący udział w zapytaniu ofertowym nie mogą posiadać zadłużenia na rzecz LPKiW „Myślęcinek” Sp. z o.o. ani żadnych spraw spornych lub być skazani prawomocnym wyrokiem.

Partnerzy

Sponsorzy