Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/PZ/2021
Rodzaj zamówienia: 

Przeniesiono do archiwum: 2021-08-31

 

Nr zamówienia: 
1/PZ/2021
Rodzaj zamówienia: 

Ogłoszenie wyniku postępowania
wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp pn. „Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy” nr 1/PZ/2021

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „Dostawę pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy” nr 1/PZ/2021. Informujemy, że w w/w postępowaniu została złożona 1 oferta, które spełniła warunki udziału. Najniższą cenę brutto zaoferował:

Zadanie nr 1
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 17.884,80  zł,

Zadanie nr 2
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 4.254,12 zł,

Zadanie nr 3
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto - 609,12 zł,

Zadanie nr 4
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 477,90 zł,

Zadanie nr 5
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 2.127,60 zł,

Zadanie nr 6
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 1.798,20 zł,

Zadanie nr 7
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 379,08 zł,

Zadanie nr 8
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 831,06 zł,

Zadanie nr 9
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 378,00 zł

Zadanie nr 10

Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 52,65 zł,

Zadanie nr 11

Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 1368,36 zł,

Zadanie nr 12

Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 884,52 zł,

Dziękujemy za udział w postępowaniu.

 

Bydgoszcz, dnia 21.01.2021

 

_________________________________________________________________________________________________________________________________________

Nr postępowania 1/PZ/2021

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasz pełnoporcjowych (CPV 15710000-8) następującego asortymentu:

 • Zadanie 1 – Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla łosia”) 9.000kg.
 • Zadanie 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla gryzoni 1.300 kg
 • Zadanie 3 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kangurów 300 kg
 • Zadanie 4 - Mieszanka pełnoporcjowa dla niosek w I okresie nieśności 250 kg
 • Zadanie 5 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ptaków wodnych 1000 kg
 • Zadanie 6 - Granulat dla strusia poza sezonem lęgowym 900 kg
 • Zadanie 7 - Granulat dla kurcząt 180 kg
 • Zadanie 8 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla przeżuwaczy ( kasper lub produkt równoważny) 225 kg
 • Zadanie 9 – Mieszanka pełnoporcjowa dla antylop (małe) pasza niskoskrobiowa 175 kg
 • Zadanie 10- Mieszanka pełnoporcjowa dla kaczek i gęsi na pierwszy okres tuczu  25 kg.
 • Zadanie 11 - Mieszanka paszowa stanowiąca uzupełnienienie karmy dla dorosłych kapibar  350 kg.
 • Zadanie 12-– Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla żubra”) - 450 kg.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9,10,11,12. Każda z ofert częściowych składająca się na dostawę przedmiotu zamówienia w danym zadaniu  będzie rozpatrywana niezależnie i stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy.

Szczegółowy opis zadania został zawarty w ogłoszeniu.

Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 20.01.2021 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 20.01.2021 r. godz. 9.30.

DataZałącznikWielkość
2021-01-21PDF icon wynik_postepowania.pdf270.26 KB
2021-01-21PDF icon wynik_postepowania_str_2.pdf112.5 KB
2021-01-13PDF icon 2021_ogloszenie_granulaty.pdf299.84 KB
2021-01-13PDF icon zal_1_formularz_ofertowy.pdf214.08 KB
2021-01-13PDF icon umowa_dostawa_granulatow_2021.pdf283.21 KB
2021-01-13PDF icon zal_3_klauzula_rodo.pdf132.33 KB

Partnerzy

Sponsorzy