Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
10/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

Przeniesiono do archiwum: 2021-08-31

 

   10/PZ/2020

Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Ogłoszenie wyniku postępowania

wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp pn. „Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy” nr 10/PZ/2020

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza unieważnienie postępowania na „Dostawę pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy” nr 10/PZ/2020. Informujemy, że  w/w postępowanie zostaje unieważnione zgodnie z pkt.8 ppkt.1 ogłoszenia "Zamawiający zastrzega sobie prawo odwołania/unieważnienia przedmiotowego postępowania na każdym jego etapie bez podania przyczyny"

  Bydgoszcz, dnia 13.01.2021

 

 

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________

UWAGA ! zmiana godziny otwarcia ofert, godzina składania ofert bez zmian.

Termin składania ofert: 30.12.2020 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 30.12.2020 r. godz. 10.30.

 

Nr postępowania 10/PZ/2020

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasz pełnoporcjowych (CPV 15710000-8) następującego asortymentu:

 • Zadanie 1 – Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla łosia”) 9.000kg.
 • Zadanie 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla gryzoni 1.300 kg
 • Zadanie 3 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kangurów 300 kg
 • Zadanie 4 - Mieszanka pełnoporcjowa dla niosek w I okresie nieśności 250 kg
 • Zadanie 5 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ptaków wodnych 1000 kg
 • Zadanie 6 - Granulat dla strusia poza sezonem lęgowym 900 kg
 • Zadanie 7 - Granulat dla kurcząt 180 kg
 • Zadanie 8 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla przeżuwaczy ( kasper lub produkt równoważny) 225 kg
 • Zadanie 9 – Mieszanka pełnoporcjowa dla antylop (małe) pasza niskoskrobiowa 175 kg
 • Zadanie 10- Mieszanka pełnoporcjowa dla kaczek i gęsi na pierwszy okres tuczu  25 kg.
 • Zadanie 11 - Mieszanka paszowa stanowiąca uzupełnienienie karmy dla dorosłych kapibar  350 kg.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9,10,11. Każda z ofert częściowych składająca się na dostawę przedmiotu zamówienia w danym zadaniu  będzie rozpatrywana niezależnie i stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy.

Szczegółowy opis zadania został zawarty w ogłoszeniu.

Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 30.12.2020 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 30.12.2020 r. godz. 9.30.

DataZałącznikWielkość
2021-01-13PDF icon wynik_postepowania.pdf151.76 KB
2020-12-23PDF icon zmiana_godziny_otwarcia_ofert.pdf86.59 KB
2020-12-22PDF icon 2020_ogloszenie_granulaty.pdf297.02 KB
2020-12-22PDF icon zal_1_formularz_ofertowy.pdf212.59 KB
2020-12-22PDF icon umowa_dostawa_granulatow_2020.pdf280.29 KB
2020-12-22PDF icon zal_3_klauzula_rodo.pdf132.33 KB

Partnerzy

Sponsorzy