Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
11/PZ/2019
Rodzaj zamówienia: 

Ogłoszenie wyniku postępowania
wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp pn. „Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy” nr 11/PZ/2019

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „Dostawę pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy” nr 11/PZ/2019. Informujemy, że w w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które spełniały warunki udziału. Najniższą cenę brutto zaoferował:

Zadanie nr 1
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 14.774,40  zł,

Zadanie nr 2
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 3.804,84 zł,

Zadanie nr 3
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto - 492,48 zł,

Zadanie nr 4
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 391,50 zł,

Zadanie nr 5
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 1.782,00 zł,

Zadanie nr 6
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 1.487,16 zł,

Zadanie nr 7
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 316,87 zł,

Zadanie nr 8
Zamawiający unieważnia postępowanie zgodnie z pkt.8.1  ogłoszenia.

Zadanie nr 9
Granum Animal Nutrition Mirosława Jasińska, Lubanów 18A, 98-235 Błaszki,
wartość zamówienia brutto  – 279,72 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Nr postępowania 11/PZ/2019

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasz pełnoporcjowych (CPV 15710000-8) następującego asortymentu:

  • Zadanie 1 – Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla łosia”)
  • Zadanie 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla gryzoni 1.300 kg
  • Zadanie 3 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kangurów 300 kg
  • Zadanie 4 - Mieszanka pełnoporcjowa dla niosek w I okresie nieśności 250 kg
  • Zadanie 5 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ptaków wodnych 1000 kg
  • Zadanie 6 - Granulat dla strusia poza sezonem lęgowym 900 kg
  • Zadanie 7 - Granulat dla kurcząt 180 kg
  • Zadanie 8 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa Prestarter Plus dla prosiąt (lub równoważne) 250 kg
  • Zadanie 9 – Mieszanka pełnoporcjowa dla antylop (małe) pasza niskoskrobiowa 175 kg

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9. Każda z ofert częściowych składająca się na dostawę przedmiotu zamówienia w danym zadaniu  będzie rozpatrywana niezależnie i stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy.

Szczegółowy opis zadania został zawarty w ogłoszeniu.

Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 18.11.2019 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 18.11.2019 r. godz. 9.30.

DataZałącznikWielkość
2019-11-26PDF icon wyniik_postepowania.pdf151.75 KB
2019-11-06PDF icon Zał. 2 projekt umowy 11/PZ/2019696.77 KB
2019-11-06PDF icon Zał. 3 Klauzula RODO386.72 KB
2019-11-06PDF icon Zał. 1 Formularz ofertowy679.94 KB
2019-11-06PDF icon Ogłoszenie 11/PZ/2019732.82 KB

Partnerzy

Sponsorzy