Dostawa oleju opałowego grzewczego w ilości 25.000 litrów do Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
8/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

Przeniesiono do archiwum: 2021-08-31

8/PZ/2020
Rodzaj zamówienia:
Dostawy
Ogłoszenie wyniku postępowania

wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp pn. „dostawa oleju opałowego grzewczego w ilości 25.000 litrów do Leśnego Parku Kultury I Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy "nr 8/PZ/2020

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „dostawa oleju opałowego grzewczego w ilości 25.000 litrów do Leśnego Parku Kultury I Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy nr 8/PZ/2020. Informujemy, że w/w postępowaniu została złożona 1 oferta, które spełniła warunki udziału. Najniższą cenę brutto zaoferował:

Trans- Kol Paliwa Sp. z o.o. 

ul. Toruńska 186; 62-600 Koło

Baza Paliw, ul. Dworcowa 39, 88-230 Piotrków Kujawski

Wartość zamówienia brutto: 63.250,00 zł

Bydgoszcz, dnia 29.12.2020r.

 

____________________________________________________________________________

 
8/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

 

Nr postępowania 8/PZ/2020
OGŁOSZENIE –dostawa
Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na dostawy pn.: dostawa oleju opałowego grzewczego w ilości 25.000 litrów do Leśnego Parku Kultury I Wypoczynku "Myślęcinek" w Bydgoszczy. Dostarczany olej opałowy grzewczy musi spełniać wszystkie parametry wskazane w Polskiej Normie PN-C-96024:2011 dla gatunku L oraz Rozporządzenia Ministra  Gospodarki z dnia 4 stycznia 2007r.w sprawie wymagań jakościowych dotyczących zawartości siarki dla olejów oraz rodzajów instalacji i warunków, w których będą stosowane ciężkie oleje opałowe( Dz.U.nr 4,poz.30).

Przedmiotem zamówienia jest dostawa 
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został zawarty w ogłoszeniu.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych.
Termin realizacji zamówienia: 24 miesiące
Termin składania ofert: 23.12.2020 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert 23.12.2020 r. godz. 9.45.

 

 

DataZałącznikWielkość
2020-12-29PDF icon wynik_postepowania-paliwo.pdf220.94 KB
2020-12-16PDF icon ogloszenie.pdf252.8 KB
2020-12-16PDF icon formularz.pdf178.19 KB
2020-12-16PDF icon umowapaliwa.pdf181.84 KB
2020-12-16PDF icon zal_3_klauzula_rodo.pdf143.06 KB

Partnerzy

Sponsorzy