Dostawa królików i mrożonych zwierzat laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
7/PZ/2019
Rodzaj zamówienia: 

Ogłoszenie wyniku postępowania
wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp
pn. „Dostawa królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy”
nr 7/PZ/2019

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „Dostawę królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy” nr 7/PZ/2019. Informujemy, że w w/w postępowaniu zostały złożone 2 oferty, które spełniały warunki udziału. Najniższą cenę brutto zaoferował:

Zadanie 1:
Eugen Michalski KARMANIMAL
Esterpole 11
63-112 Brodnica
Wartość zamówienia brutto: 52.763,25 zł

 

Zadanie 2:
4REPITLES Sp. z o.o.
ul. Zielona 3,
62-002 Zielony Las
Wartość zamówienia brutto: 14.962,50 zł

Dziękujemy za udział w postępowaniu.


Nr postępowania 7/PZ/2019

OGŁOSZENIE – dostawa

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na dostawy pn.: dostawa królików i mrożonych zwierząt laboratoryjnych do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy.
Przedmiotem zamówienia jest dostawa (CPV 15119100-6, 15119000-5) : Zadanie nr 1 – tuszek królików 2.500 kg, królików mrożonych 400 kg; Zadanie nr 2 - szczurów hodowlanych mrożonych 500 kg
Szczegółowy opis zamówienia został zawarty w ogłoszeniu.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych na poszczególne zadania.
Termin realizacji zamówienia: 12 miesięcy
Termin składania ofert: 6.09.2019 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert 6.09.2019 r. godz. 9.30.

DataZałącznikWielkość
2019-09-12PDF icon Ogłoszenie wyniku postępowania 7/PZ/2019127.67 KB
2019-08-30PDF icon Ogłoszenie 7/PZ/2019788.61 KB
2019-08-30PDF icon Zał. nr 1 Opis przedmiotu zamówienia428.79 KB
2019-08-30PDF icon Zał. 2 Formularz ofertowy565.33 KB
2019-08-30PDF icon Zał. nr 4 Klauzula RODO387.42 KB

Partnerzy

Sponsorzy