LPKiW "Myślęcinek" działa na rzecz zachowania różnorodności biologicznej województwa kujawsko-pomorskiego!!

Wersja do wydrukuWersja PDF
Aktualności: 

Z radością informujemy, że 16 kwietnia 2018 r. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Bydgoszczy podpisał umowy o współpracy z Ogrodem Botanicznym Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, Ogrodem Botanicznym Leśnego Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” oraz z Ogrodem Botanicznym Instytutu Hodowli i Aklimatyzacji Roślin – Państwowego Instytutu Badawczego.
Celem umów jest prowadzenie wspólnych działań na rzecz zachowania różnorodności biologicznej województwa kujawsko-pomorskiego związanych z podejmowaniem ochrony
ex-situ gatunków roślin zagrożonych wyginięciem. Zaplanowane działania obejmują m.in.:
• przenoszenie roślin chronionych z naturalnych stanowisk w województwie kujawsko-pomorskim do ogrodów botanicznych,
• utworzenie kolekcji przenoszonych roślin gatunków chronionych,
• wprowadzanie roślin chronionych do środowiska przyrodniczego w celu odbudowy lub zasilenia populacji,
• informowanie stron o konieczności przeniesienia roślin chronionych w związku z realizacją przedsięwzięć, które uzyskały decyzję środowiskową.

Partnerzy

Sponsorzy