Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

Ogłoszenie wyniku postępowania

wg procedury uproszczonej-poniżej 30 000 € -bez zastosowania uPzp pn. „Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy” nr 1/PZ/2020

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza zakończenie postępowania na „Świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” w Bydgoszczy” nr 1/PZ/2020. Informujemy, że została złożone 1 oferta, która spełniała warunki udziału w postępowaniu oraz uzyskała najwyższą ilość punktów w kryterium oceny ofert tj. cena i czas reakcji na zgłoszenie, przez Wykonawcę:

Przychodnia Weterynaryjna „Nad Brdą” Anna Kochowicz,
85-056 Bydgoszcz, ul. Bulwary 1A,

punktacja w kryterium oceny ofert: 100 pkt

Bydgoszcz 7.04.2020 r.


OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie   Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy.

Przedmiotem zamówienia jest świadczenie usług weterynaryjnych w Ogrodzie Zoologicznym w Bydgoszczy w Leśnym Parku Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia znajduje się w ogłoszeniu.

Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 04.04.2020 r.

DataZałącznikWielkość
2020-04-09PDF icon Wynik postępowania414.73 KB
2020-03-29PDF icon Ogłoszenie na usługę weterynaryjną nr 1/PZ/2020800.28 KB
2020-03-29PDF icon Zał. 1 Formularz ofertowy 1/PZ/2020676.29 KB
2020-03-29PDF icon Zał. 2 Projekt umowy 1/PZ/2020534.86 KB
2020-03-29PDF icon Zał. nr 3 Klauzula RODO385.41 KB
2020-03-29PDF icon Stan zwierząt na dzień 26.03.2020 r.60.66 KB

Partnerzy

Sponsorzy