Rozbudowa oświetlenia dla ciągu pieszo-rowerowego na odcinku od ul. Gdańskiej do ul. Hipicznej w Bydgoszczy oraz przebudowa drogi w zakresie wykonania oświetlenia ul. Hipicznej na odcinku od mostu do ul. Konnej w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/UZP/PT/2019
Rodzaj zamówienia: 

---------
Przeniesiono do archiwum: 2021-03-30
---------
Uwaga Wykonawcy:
1. odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.04.2019r. na pytanie Wykonawcy z dnia 03.04.2019r.
2. zmiana z dnia 04.04.2019r. do rys. 3 tj. zał. 10.1.6 E-3
3. odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.04.2019r. na pytanie Wykonawcy z dnia 10.04.2019r.

DataZałącznikWielkość
2019-03-29PDF icon Ogłoszenie nr 531301-N-2019 z dnia 2019-03-29 r. 233.05 KB
2019-03-29PDF icon SIWZ 1/UZP/PT/20191.03 MB
2019-03-29PDF icon Zał. nr 1 wzór UMOWY 1/UZP/PT/2019887.55 KB
2019-03-29PDF icon Zał. nr 2 oświadczenie 1/UZP/PT/2019589.42 KB
2019-03-29PDF icon Zał. nr 3 oświadczenie 1/UZP/PT/2019574.03 KB
2019-03-29PDF icon Zał. nr 4 formularz ofertowy 1/UZP/PT/2019667.82 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 5 kosztorys ofertowy 1/UZP/PT/2019310.4 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 6 klauzura informacyjna RODO289.88 KB
2019-03-29PDF icon zał. 7 informacja o przynależności do gr.kapitałowej 1/UZP/PT/2019668.22 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 8 wykaz wykonanych robót 1/UZP/PT/2019648.12 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 9 karta gwarancyjna 1/UZP/PT/2019426.1 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.1. Projekt budowlany rozbudowa oświetlenia Gdańska-Hipiczna3.77 MB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.2. SST rozbudowa oświetlenia Gdańska - Hipiczna313.85 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.3.E-1 Plan sytuacyjny 1451.7 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.4.E-1 Plan sytuacyjny 2365.39 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.5.E-2 Schemat istn zas32.23 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.6.E-3 Schemat proj zas80.05 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.7.E-4 Schemat proj osw linii kablowych237.77 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.1.8.Hipiczna przedmiar56.18 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.2.1.Przebudowa drogi w zakresie wykonania ośw Hipicznej od mostu do Konnej ot PW4.67 MB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.2.2.Rys.nr 1 Przebudowa drogi w zakresie wykonania ośw Hipicznej od mostu do Konnej182.62 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.2.3.Rys.nr 2 Przebudowa drogi w zakresie wykonania ośw Hipicznej od mostu do Konnej172.27 KB
2019-03-29PDF icon zał. nr 10.2.4.Oświetlenie ul. Hipiczna w Bydgoszczy przedmiar46.08 KB
2019-04-04PDF icon odpowiedź Zamawiającego z dnia 04.04.2019r. na pytanie Wykonawcy z dnia 03.04.2019r.206.79 KB
2019-04-04PDF icon zmiana z 04.04.2019r. rys. 3 zał. nr 10.1.6.E-3197.65 KB
2019-04-11PDF icon odpowiedź Zamawiającego z dnia 11.04.2019r. na pytanie Wykonawcy z dnia 10.04.2019r.205.29 KB
2019-04-15PDF icon informacja z otwarcia ofert z dnia 15.04.2019r.422.95 KB
2019-05-06PDF icon zawiadomienie o wyborze oferty 1/UZP/PT/2019216.74 KB
2019-05-14PDF icon Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia nr 510093763-N-2019 z dnia 14-05-2019 r.134.76 KB

Partnerzy

Sponsorzy