Dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
1/PZ/2021
Rodzaj zamówienia: 

Nr postępowania 1/PZ/2021

OGŁOSZENIE – usługa/dostawa/roboty budowlane*

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” sp. z o.o. w Bydgoszczy ogłasza postępowanie wg procedury uproszczonej – poniżej 30.000 Euro bez zastosowania uPzp na usługi/dostawy/roboty budowlane* pn.: dostawa pasz pełnoporcjowych dla ssaków i ptaków do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Przedmiotem zamówienia jest dostawa pasz pełnoporcjowych (CPV 15710000-8) następującego asortymentu:

 • Zadanie 1 – Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla łosia”) 9.000kg.
 • Zadanie 2 - Mieszanka pełnoporcjowa dla gryzoni 1.300 kg
 • Zadanie 3 - Mieszanka pełnoporcjowa dla kangurów 300 kg
 • Zadanie 4 - Mieszanka pełnoporcjowa dla niosek w I okresie nieśności 250 kg
 • Zadanie 5 - Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla ptaków wodnych 1000 kg
 • Zadanie 6 - Granulat dla strusia poza sezonem lęgowym 900 kg
 • Zadanie 7 - Granulat dla kurcząt 180 kg
 • Zadanie 8 – Mieszanka paszowa pełnoporcjowa dla przeżuwaczy ( kasper lub produkt równoważny) 225 kg
 • Zadanie 9 – Mieszanka pełnoporcjowa dla antylop (małe) pasza niskoskrobiowa 175 kg
 • Zadanie 10- Mieszanka pełnoporcjowa dla kaczek i gęsi na pierwszy okres tuczu  25 kg.
 • Zadanie 11 - Mieszanka paszowa stanowiąca uzupełnienienie karmy dla dorosłych kapibar  350 kg.
 • Zadanie 12-– Mieszanka pełnoporcjowa dla ssaków kopytnych („dla żubra”) - 450 kg.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych na poszczególne zadania 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ,9,10,11,12. Każda z ofert częściowych składająca się na dostawę przedmiotu zamówienia w danym zadaniu  będzie rozpatrywana niezależnie i stanowi podstawę do zawarcia odrębnej umowy.

Szczegółowy opis zadania został zawarty w ogłoszeniu.

Termin realizacji zamówienia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 20.01.2021 r. godz. 9.00.
Termin otwarcia ofert: 20.01.2021 r. godz. 9.30.

DataZałącznikWielkość
2021-01-13PDF icon 2021_ogloszenie_granulaty.pdf299.84 KB
2021-01-13PDF icon zal_1_formularz_ofertowy.pdf214.08 KB
2021-01-13PDF icon umowa_dostawa_granulatow_2021.pdf283.21 KB
2021-01-13PDF icon zal_3_klauzula_rodo.pdf132.33 KB

Partnerzy

Sponsorzy