Dostawa mięsa (część 1) do Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy

Wersja do wydrukuWersja PDF
Nr zamówienia: 
3/UZP/PZ/2020
Rodzaj zamówienia: 

W związku z art. 93 ust 1 pkt 7 ustawy Prawo zamówień publicznych, zamawiający unieważnia postępowanie. W załączniku poniżej unieważnienie postępowania.


Przedmiotem zamówienia jest dostawa ćwierci wołowych i serc wołowych (CPV 15111000-9) Ogrodu Zoologicznego w Bydgoszczy, w następujących ilościach: ćwierć tusze wołowe w ilości 9.500 kg , serca wołowe w ilości 400 kg.

Termin wykonania zamówieia: 12 m-cy.

Termin składania ofert: 21.02.2020 r. godz. 9.00

Termin otwarcia ofert: 21.02.2020 r. godz. 9.30

Partnerzy

Sponsorzy