Aktualności

REGULAMIN TERENU ORAZ IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ PN. BABIE LATO-POŻEGNANIE LATA 2019

Bydgoszcz, dn. 23.08.2019
REGULAMIN TERENU ORAZ IMPREZY MASOWEJ ARTYSTYCZNO - ROZRYWKOWEJ PN. BABIE LATO-POŻEGNANIE LATA 2019

Leśny Park Kultury i Wypoczynku „Myślęcinek” Sp. z o.o. w Bydgoszczy - na terenach parkowych spółki

Zasady Ogólne:
1. Niniejszy regulamin obowiązuje w trakcie odbywania imprezy,
2. Osoby uczestniczące w imprezie obowiązane są do przestrzegania przepisów porządkowych obowiązujących na terenie obiektu.

Partnerzy

Sponsorzy