TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów

Wersja do wydrukuWersja PDF

W tym roku od 9 do 15 marca pod hasłem #chronimyGINĄCEgatunki będziemy wspólnie świętować TyDzień Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów i opowiadać, jaka jest rola oraz misja współczesnych ogrodów zoologicznych, a szczególnie, jak ogrody przyczyniają się do ochrony i ratowania ginących gatunków.
Jednym głosem będziemy mówić, że ogród zoologiczny to nie cyrk, menażeria ani schronisko. Naszym zadaniem jest ochrona przyrody, by ocalić wspólny świat ludzi i zwierząt. Misję tę realizujemy poprzez:
- edukację przyrodniczą,
- uczestnictwo w programach ochrony różnych gatunków zwierząt,
- prowadzenie ksiąg rodowodowych,
- prowadzenie badań naukowych,
- wspieranie zagrożonych gatunków w warunkach in situ - czyli w miejscu ich naturalnego występowania.
Dzięki wiedzy i doświadczeniu pracowników ogrodów zoologicznych możemy m.in. nieść pomoc zagrożonym zwierzętom w Australii, prowadzić projekty reintrodukcji (wprowadzenia do miejsca, w którym gatunek już był) różnych gatunków zwierząt. Niektóre ogrody prowadzą również działalność rehabilitacji rodzimych gatunków zwierząt lub dają schronienie skonfiskowanym przez celników okazom objętym Konwencją Waszyngtońską CITES.

Poza tym, ogrody zoologiczne to prawdziwe wyspy zieleni w miejskiej dżungli lub na obrzeżach wielkich aglomeracji. Dają wypoczynek oraz możliwość kontaktu ze zwierzętami i obserwacji przyrody. Zwierzęta, które są w ogrodach zoologicznych, już od wielu dziesięcioleci nie pochodzą z natury, pochodzą z wymiany między ogrodami. A ta, jak i wiele innych kwestii związanych z hodowlą i dobrostanem zwierząt, jest nadzorowana przez organizacje, do których należą ogrody, tj.: EAZA , World Association of Zoos and Aquariums, EARAZA.

I właśnie o tym wszystkim chcemy opowiedzieć podczas TygoDnia Misji Ogrodów Zoologicznych i Akwariów.
Jak w Bydgoszczy obchodzić będziemy ten szczególny tydzień? Codziennie do 15 marca na Facebooku i stronie internetowej przekazywać będziemy informacje związane z tematem gatunków zagrożonych.

W środę 11 marca, w Dzień Misji Ogrodów Zoologicznych, bydgoskie zoo zaprasza m.in. na spotkania ze zwierzętami i ich opiekunami, a przez cały dzień wstęp będzie darmowy. 

Obchody rozpoczniemy o godzinie 10, wraz z otwarciem drzwi bydgoskiego zoo. Przez cały dzień aż do godziny 17 wstęp będzie dla wszystkich bezpłatny.
O godzinie 11 w pawilonie Akwarium Terrarium rozpocznie się wyjątkowy spacer. Opiekunowie pracujący w myślęcińskim ogrodzie pokażą wybrane gatunki i opowiedzą o nich. Zobaczymy razem z nimi włochatkę, kanię rudą, wydrę, żako, lemury madagaskarskie, krokodyle kameruńskie. Opiekunowie odpowiedzą także na pytania, co to trening medyczny i enrichment.
Na zakończenie, czyli ok. godz. 12, zbierzemy się przy wybiegu żubrów, które są bydgoskimi ambasadorami akcji #chronimyGINĄCEgatunki. Staniemy oko w oko z tymi potężnymi zwierzętami, będziemy świadkami karmienia, a opowieści o nich przedstawią osoby, które na co dzień się nimi zajmują.
O godzinie 13 w sali dydaktycznej w pawilonie Akwarium Terrarium odbędzie się spotkanie, podczas którego dowiemy się wielu cennych informacji na temat roli ogrodów zoologicznych i żubra - m.in. jego biologii, historii, dlaczego jest zagrożonym gatunkiem.

W niedzielę 15 marca natomiast o zoo usłyszeć będzie można także w centrum miasta! W godzinach 12-13 w Bydgoskim Centrum Organizacji Pozarządowych i Wolontariatu (ul. Gdańska 5) zapraszamy do wspólnej zabawy dla całych rodzin, by porozmawiać o gatunkach zagrożonych wyginięciem i co my w swoich domach możemy zrobić dla tych zwierząt. Będą gry i zabawy z nagrodami. Dodatkowo, miejsce zobowiązuje. Myślęcińskie zoo razem z BCOPiW planują rozpocząć współpracę dążącą do uruchomienia działań wolontariackich w zoo. Szczegółów dowiecie się na miejscu!

O bydgoskim ambasadorze akcji:
Ambasadorami kampanii #chronimyGINĄCEgatunki w bydgoskim ogrodzie zoologicznym są żubry. Obecnie na obszernym wybiegu przebywają cztery osobniki – dwie samice i dwa samce. Postójka urodzona w 2001 r. przyjechała ze Smardzewic 6.12.2002 r. Urodziła kilkoro dzieci. Jej ostatnim potomkiem jest Polian, który przyszedł na świat 13.09.2018 r. Druga samica to Polusia – córka Postójki, urodzona 29.10.2011 r. Jej dzieckiem jest drugi samiec – Poprad III, urodzony 23.06.2019 r. Polian i Poprad III w niedługim czasie za zgodą
Ministerstwa Ochrony Środowiska wyjadą do Nadleśnictwa Drawsko w celu powiększenia puli genetycznej populacji wolnościowej.
W chwili obecnej przechodzą wymagane badania lekarskie. Najbardziej spokojnym żubrem w stadzie jest Postójka. Poznać ją można po rozdwojonym rogu - uszkodzonym pewnego dnia. Natomiast najbardziej dominująca jest Polusia (podobnie jak w naturze - jedna z samic ma pozycję dominantki). To ona jako pierwsza wchodzi do stajni i jako pierwsza przybiega, kiedy widzi opiekunów zmierzających na alejkę przed wybiegiem o godz. 14. Jest to też godzina karmienia żubrów w miejscu, gdzie zwiedzający mogą się im przyjrzeć z bliska. Żubry w bydgoskim zoo karmione są w stajni – każdy ma swoje koryto. Jako ostatni do stajni wchodzi Polian. Za to Poprad III najpierw podchodzi
do koryta swojej mamy, aby co nieco podskubać. Jest najbardziej wesołym żubrem. Często zaczepia starszego Poliana, a odpowiedzią są wspólne harce na wybiegu. Żubry w naturze zjadają rośliny zielne i łąkowe oraz pędy i korę drzew, a u nas ich pokarmem są warzywa – buraki i marchew, gniecione ziarna owsa, otręby pszenne, siano i gałęziarka. Jako przysmak dostają też gotowane ziemniaki. Latem najbardziej lubią obgryzać liście dębu i klonu, zaś zimą korę drewna, a w dalszej kolejności gałązki drzew iglastych. W ciągu dnia wylegują się w różnych miejscach na wybiegu.
Żubr to duży ssak roślinożerny. Żyje około 20 lat. Zamieszkuje w Polsce, na Litwie, Ukrainie, w Rosji, na Białorusi, na Słowacji i w Niemczech. Obecnie światową populację żubrów szacuje się na ponad 7 000 osobników. Kiedy w 1919 zginął ostatni osobnik żubra bytującego w naturze, jego odratowanie było możliwe tylko dzięki osobnikom ocalałym między innymi w ogrodach zoologicznych i prywatnych zwierzyńcach. Mimo iż podejmuje się wiele działań chroniących, to istnienie tego gatunku jest nadal zagrożone. Wynika to między innymi z wysokiego pokrewieństwa, konkurencji o bazę pokarmową, okresowego braku wody pitnej w czasie suszy, inwazji owadów, braku możliwości migracji, kłusownictwa, chorób wirusowych, bakteryjnych i pasożytniczych.
Żubr w Polsce jest chroniony prawnie. Podlega też międzynarodowym konwencjom: Konwencji Berneńskiej i Dyrektywie
Siedliskowej. Historia żubra pokazuje, jak wiele wysiłku trzeba włożyć, aby uratować gatunek. Dlatego też ważne jest dla bydgoskiego zoo utrzymywanie puli genowej gatunku oraz współpraca w tym zakresie, a także podnoszenie świadomości ekologicznej ludzi poprzez różnorodne działania edukacyjne.

Partnerzy

Sponsorzy